Moj Balkan Moj Balkan
Žarko Cvejić

Prevodilac

Žarko Cvejić je muzikolog, redovni profesor i prodekan za međunarodnu saradnju na Fakultetu za medije i komunikacije u Beogradu, gde predaje predmete na osnovnim, master i doktorskim studijama iz istorije evropske i američke klasične i popularne muzike, kulture i medija. Diplomirao je na Univerzitetu u Oksfordu (University of Oxford, UK, 2004), a doktorirao na Univerzitetu Kornel (Cornell University, 2011) u SAD. Pored doktorske disertacije, do sada je objavio jednu naučnu monografiju na srpskom i engleskom jeziku, dva naučna zbornika na engleskom, kao i više naučnih radova.

Pored akademskog rada, aktivno se bavi i prevođenjem stručne literature sa srpskohrvatskog na engleski i obratno, u oblasti muzikologije, teorije umetnosti i izvedbe i drugim srodnim oblastima humanistike, sarađujući s časopisima kao što su New Sound: International Journal of Music i ustanovama pooput Međunarodne tribine kompozitora i dr.