Tim

Moj Balkan Moj Balkan
Julijana Vučo

Upraviteljica

Julijana Vučo, italijanistkinja, profesorka univerziteta. Autorka je brojnih naučnih i stručnih radova i monografija iz primenjene i obrazovne lingvistike. Jedna je od utemeljivačica institucionalizovane nastave italijanskog jezika u Srbiji i Crnoj Gori. Ekspertkinja je Ministarstva prosvete i nauke Srbije za pitanja stranih jezika, autorka dvojezične nastave u Srbiji. Bila je članica Prosvetnog saveta Republike Srbije u dva saziva. Članica je Odbora za obrazovanje Srpske akademije nauka i umetnosti, domaćih i međunarodnih naučnih asocijacija. Gostujuća profesorka na univerzitetima u svetu, posebno u Italiji i regionu. Učestvovala u brojnim nacionalnim i međunarodnim naučnim projektima. Aktivna je kao književna prevoditeljka.

Rođena je i formirala se u Beogradu sa čijim se tradicionalnim internacionalnim duhom metropole identifikuje. Italiju doživljava kao svoj prošireni kulturni prostor. Voli da čita, sluša operu, gleda veslanje, pešači i da se druži sa decom i unucima.

Tanja Djordjevic

Menadžer za grantove i administraciju

Od 2013 godine Tanja radi u Inicijativi za Evropu Fonda za otvoreno drustvo (Open Society Initiative for Europe), koja je deo Fonda za otvoreno društvo (Open Society Foundations).

Bavi se širokim spektrom administrativo finansijskih poslova: finansijskim transakcijama, pripremanjem i praćenjem budžeta, administracijom grantova, pripremanjem ugovora i organizacijom događaja; usko sarađuje sa drugim kancelarijama širom mreže i učestvuje u postavljanju i primeni globalnih procedura.

Rođena je i odrasla u Beogradu, gradu koji jako voli. Nakon diplomiraja na Filološkom fakultetu u Beogradu, živela je neko vreme u Madridu, zatim ponovo u Beogradu, da bi se 2011. preselila u Barselonu gde danas živi i radi.

Tanja ima više od osamnaest godina radnog iskustva u međunarodnim kompanijama i organizacijama. Svoja prva radna iskustva u ovoj oblasti stekla je u Ujedinjenim Nacijama kao asistent na programu, zadužena za administraciju grantova i celokupnu administrativnu podršku.

Osim srpskog kao maternjeg, tečno govori španski, engleski i katalonski jezik.

U slobodno vreme voli da šeta svog psa Luija i istražuje obližnje plaže.

Žarko Cvejić

Prevodilac

Žarko Cvejić je muzikolog, redovni profesor i prodekan za međunarodnu saradnju na Fakultetu za medije i komunikacije u Beogradu, gde predaje predmete na osnovnim, master i doktorskim studijama iz istorije evropske i američke klasične i popularne muzike, kulture i medija. Diplomirao je na Univerzitetu u Oksfordu (University of Oxford, UK, 2004), a doktorirao na Univerzitetu Kornel (Cornell University, 2011) u SAD. Pored doktorske disertacije, do sada je objavio jednu naučnu monografiju na srpskom i engleskom jeziku, dva naučna zbornika na engleskom, kao i više naučnih radova.

Pored akademskog rada, aktivno se bavi i prevođenjem stručne literature sa srpskohrvatskog na engleski i obratno, u oblasti muzikologije, teorije umetnosti i izvedbe i drugim srodnim oblastima humanistike, sarađujući s časopisima kao što su New Sound: International Journal of Music i ustanovama pooput Međunarodne tribine kompozitora i dr.