Misija

Moj Balkan Moj Balkan

Prevashodna svrha osnivanja Fondacije Moj Balkan jeste podrška i ohrabrivanje ljudi da grade bolje, pravednije i otvoreno demokratsko društvo na Balkanu i u jugoistočnoj Evropi, putem umetnosti, kulture i obrazovanja. Fondacija Moj Balkan ima složenu, višestruku misiju: da razvija i finansira projekte, programe i aktivnosti u regionu; da podiže društvenu svest; da gradi odnose i saveze s pojedincima i udruženjima, kao i da podržava društva koja teže pravdi i jednakosti. Sve to u sklopu zalaganja za slobodu izražavanja, otvorenost društva, umetničku izuzetnost i napredak kroz obrazovanje.

Umetnost, kultura i obrazovanje čine stubove svakog demokratskog društva i igraju jednu od glavnih uloga u ljudskom razvoju. Poduhvati na području umetnosti, kulture i obrazovanja pomažu otvaranje bezbednih prostora za slobodno izražavanje, razmenu i međusobno razumevanje i doprinose jednakosti u društvu, zajedništvu, novìnama i promenama. Kao stubovi demokratskog društva, oni mogu biti i snažna osnova za suočavanje s ključnim društvenim izazovima današnjice, zahvaljujući svojoj sposobnosti da izazovu snažne spoznajne i emotivne reakcije i pomažu sprečavanje i rešavanje sukoba.

Kultura i umetnost zaista mogu dovesti do preobražaja, mogu da podstaknu nadu i maštu i izvedu ljude na put otkrića i promene. Umetnički rad visokog kvaliteta može da poveže ljude na neočekivan način, stvarajući bezbedne prostore u kojima pojedinci mogu da budu verni sebi, s verom u pozitivnu budućnost, posebno u vreme kriza i sukoba, kao i nakon sukoba. Fondacija Moj Balkan koristiće različite kanale i inovativne sisteme za podsticanje i širenje čovekoljublja i dobrotvornog rada, prepoznavanjem, usklađivanjem i pojednostavljivanjem procesa dobročinstva, gradeći pouzdanu infrastrukturu koja će omogućiti raspodelu sredstava tamo gde postoji potreba ili kriza.


Fondacija Moj Balkan planira da ostvaruje svoju misiju kroz razne međusobno povezane aktivnosti:
 • Uspostavljanje partnerstava i savezâ (npr. sazivanjem konferencija i olakšavanjem umrežavanja);
 • Procese zajedničkog stvaranja (npr. proaktivnim uključivanjem u projekte s jednom ili više partnerskih organizacija);
 • Razvoj projekata i programa (npr. osmišljavanjem i praćenjem konkretnih pravaca rada);
 • Donatorsku saradnju (npr. kao spona između pokroviteljâ i udruženjâ građanskog društva koja rade na Balkanu);
 • Savetovanje (npr. pružanjem savetodavnih usluga svojih stručnjaka drugima);
 • Savetovanje (npr. pružanjem savetodavnih usluga svojih stručnjaka drugima);

 

Ove aktivnosti planiramo da vršimo na sledeće načine:
 • Pomoću projekata i programâ širenja kulture i obrazovanja sa snažnom društvenom komponentom na Balkanu i u jugoistočnoj Evropi, radi podizanja svesti pojedinaca i udruženjâ;
 • Podržavanjem debatâ, istraživanjâ i predavačâ u njihovom radu na širenju temeljnih vrednosti i uspostavljanju dijaloga, u bliskoj saradnji sa sektorom građanskog društva;
 • Dokumentarnim projektima i programima, uključujući fotografiju, video i prisustvo na Internetu, u cilju informisanja i uključivanja ljudi u oblikovanje uslovâ i činilaca koji utiču na izgradnju demokratskih društava;
 • Uspostavljanje veza s donatorskom zajednicom radi širenja i unapređivanja saradnje i finansijske podrške u regionu;
 • Stipendije i druge vrste finansijske podrške različitim udruženjima i pojedincima.