Moj Balkan Moj Balkan
Julijana Vučo

Upraviteljica

Julijana Vučo, italijanistkinja, profesorka univerziteta. Autorka je brojnih naučnih i stručnih radova i monografija iz primenjene i obrazovne lingvistike. Jedna je od utemeljivačica institucionalizovane nastave italijanskog jezika u Srbiji i Crnoj Gori. Ekspertkinja je Ministarstva prosvete i nauke Srbije za pitanja stranih jezika, autorka dvojezične nastave u Srbiji. Bila je članica Prosvetnog saveta Republike Srbije u dva saziva. Članica je Odbora za obrazovanje Srpske akademije nauka i umetnosti, domaćih i međunarodnih naučnih asocijacija. Gostujuća profesorka na univerzitetima u svetu, posebno u Italiji i regionu. Učestvovala u brojnim nacionalnim i međunarodnim naučnim projektima. Aktivna je kao književna prevoditeljka.

Rođena je i formirala se u Beogradu sa čijim se tradicionalnim internacionalnim duhom metropole identifikuje. Italiju doživljava kao svoj prošireni kulturni prostor. Voli da čita, sluša operu, gleda veslanje, pešači i da se druži sa decom i unucima.