Moj Balkan Moj Balkan
Peter Matjašič

Direktor i blagajnik

Peter Matjašič je Izvršni direktor kooperative Investigate Europe („Istraživanje Evrope“), mreže koja okuplja iskusne novinare iz jedanaest evropskih zemalja u prekograničnoj saradnji radi prevazilaženja nacionalnih pristrasnosti, a u cilju povećanja vidljivosti i odgovornosti transnacionalnih struktura i aktérâ u pitanjima od pan-evropskog značaja. Peterova uloga je da pomaže u vođenju tima, njegovom razvoju i dopiranju do šire publike, povećavanju njegovog upliva u zajednici, predstavljanju IE u saradnji s drugim akterima i održavanju njegovih aktivnosti i finansija.

Rođen je za vreme onoga što se tada zvalo Socijalistička Federativna Republika Jugoslavija u najstarijem gradu Slovenije, Ptuju, koji su podigli Rimljani, na tromeđi germanskog, slovenskog i latinskog sveta. Ovakva sredina oblikovala je Peterov pogled na svet, a bogata istorija, raznolikost jezika i dijalekata, kao i složena politika ovog posebnog dela sveta oduvek su ga opčinjavale. To ga je i navelo da studira međunarodne odnose na Univerzitetu u Ljubljani, nadahnulo da nauči osam stranih jezika, kao i da se aktivno uključi u rad organizacija građanskog društva, od kulturnog do omladinskog političkog sektora.

Pre nego što se priključio saradničkoj mreži IE, Peter je proveo više od osam godina pri Inicijativi za otvoreno društvo Evrope (Open Society Initiative for Europe), gde se najviše bavio dodelom donacija kao oruđa za postizanje promena. Najveće uspehe postigao je radom na podršci eko- sistema aktérâ za unapređenje pravâ uzbunjivačâ u Evropi. Povrh toga, Peter već 12 godina radi na području omladinskog organizovanja, počevši od Mladih evropskih federalista (Young European Federalists) do mesta predsednika Evropskog omladinskog foruma (European Youth Forum, 2011–2014), gde se zalagao za prava mladih ljudi i njihovih organizacija.

Poslednjih godina posvećuje svoje slobodno vreme igranju tenisa i sa-organizovanju međunarodnih prijateljskih LGBTI+ teniskih turnira s ciljem unapređivanja različitosti i inkluzije putem sporta, kako na Balkanu, tako i u Barseloni. Pored tenisa i jezikâ, njegove najveće strasti su Evropa, ljudska prava, rodna pravda, kao i kuvanje i uživanje u kvalitetnoj hrani.