https://www.mybalkans.art/wp-content/uploads/2024/01/Sa-Cvejom-knjiga.jpghttps://www.mybalkans.art/wp-content/uploads/2024/01/Sa-Cvejom-knjiga.jpghttps://www.mybalkans.art/wp-content/uploads/2024/01/Sa-Cvejom-knjiga.jpg
Moj Balkan Moj Balkan

Knjiga o Branku Cvejiću – SA CVEJOM

Knjiga Sa Cvejom sačinjena je od niza autorskih tekstova i predstavlja važan dokument o jednom izuzetnom umetniku i njegovim dostignućima u oblasti kulture i umetnosti, u gradu, zemlji i celom regionu bivše Jugoslavije. Sećanja nas kroz knjigu vode od vremena kada je Branko Cvejić zako- račio u svet umetnosti, preko nezaboravnih predstava u njegovom Jugoslovenskom dramskom pozorištu, i od legendarnog Baneta Bumbara iz TV serije Grlom u jagode, sve do poslednjih uloga. Knjiga je koncipirana u osam poglavlja koja predstavljaju važne životne i profesionalne prekret- nice Branka Cvejića. Takav koncept opredelio nas je da autore tekstova pronalazimo ne samo među bliskim saradnicima u oblasti kulture, drugarima iz pozorišnog i umetničkog sveta širom regiona bivše Jugoslavije, već i u njegovom privatnom okruženju, pre svega u porodici i među bliskim dugogodišnjim prijateljima. Kroz mnoštvo autorskih tekstova i fotografija provejavaju i naznake epohe u kojoj je Cvejić živeo i stvarao, kao umetnik koji je stalno bio prisutan i koji je svoj radni vek nesebično posvetio umetnosti zasnovanoj na visokim etičkim, estetskim i društ- venim kriterijumima. Za Cvejićem ostaju dela od krucijalne vrednosti, realizovana uprkos svoj težini koju su nosila vremena u kojima je delovao, kao i dostignuća koja na zvaničnom planu nisu uvek bila priznata onako kako je on to zaslužio. Ova knjiga je korak u odavanju priznanja tom činu nesebične prisutnosti i delovanja u našoj kulturi i umetnosti.

Branko Cvejić nije bio samo svedok ili posmatrač nego i aktivni učesnik različitih epoha u kojima je živeo, bez obzira da li je reč o glumi, poslu direktora pozorišta ili građanskom i društvenom identitetu koji je u njegovom slučaju bio jasan i dosledan. Otud ovo izdanje obuhvata sve te dimenzije njegove javne ličnosti, a neizostavno se čita i kao svedočenje o vremenu, ili o vremeni- ma koja su u našem podneblju često bilo obeležena burnim i turbulentnim događajima. Takav pris- tup je neobično važan, jer istoriju ne posmatramo samo kao povratak u prošlost nego i kao svojevrsnu anticipaciju budućnosti.

Knjiga na kojoj je rad započeo ubrzo nakon smrti Branka Cvejića, istovremeno je i pokušaj da se makar u jednom malom segmentu koji nam je dostupan suprotstavimo sveopštoj kulturi zabora- va u koju je naše društvo utonulo. Na takav utisak nas upućuje i nemali niz značajnih ličnosti iz naše bliže ili dalje prošlosti, i to u raznim oblastima profesionalnog delovanja, čija su imena prepuštena zaboravu.

U izdanju beogradske izdavačke kuće Clio i Fondacije Moj Balkan, knjigu je uredila Beka Vučo, a Uređivački odbor čine Ksenija Radulović, Aleksandar Milosavljević i Zoran Hamović. Ostali glavni saradnici su Jelena Kovačević Barać (dokumentaciono-arhivski materijal), Dragana Lacmanović (dizajn i oprema knjige) i Nataša Nikolić (jezička redaktura). Knjiga sadrži 400 strana i opremljena je sa 188 crno-belih fotografija koje su detaljno opisane u registru fotografija prikupljenih iz mnogih izvora: pre svega arhive JDP, Jugoslovenske kinoteke, filmskih producentskih kuća, Radio Televizije Srbije, pozorišta širom Srbije, ili direktno od umetni- ka fotografa kao i iz porodičnih arhiva.

Knjiga je predstavljena na nedavno završenom 66. Beogradskom Sajmu knjiga kao i na 28. Jugoslovenskom pozorišnom festivalu u Užicu, a 7. novembra dolazi u Kuću u kojoj je Branko Cvejić proveo ceo svoj profesionalni umetnički život – Jugoslovensko dramsko pozorište. U narednom periodu Sa Cvejom će obići značajne pozorišne i filmske festivale, kao i glavne kulturne centre u zemljama regiona. Posebno dopunjeno E- izdanje knjige planirano je na proleće 2024. godine.

Preuzmite knjigu u PDF formatu – SA CVEJOM.