Moj Balkan Moj Balkan
Beka Vučo

Osnivačica i predsednica

Rođena i odrasla u Beogradu, Jugoslavija, Beka je posvetila život kulturi, demokratiji, ljudskim pravima i razumevanju među narodima. Po završetku studija na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu kao i na Univerzitetu umetnosti u Beogradu, Beka je petnaest godina radila kao operativni direktor i producent prestižnog beogradskog avangardnog pozorišta „Atelje 212“ i festivala BITEF. Kao dobitnica Fulbrajtove (Fulbright) stipendije (1979–81), Beka je na Univerzitetu Kalifornije u Los Anđelesu (UCLA) završila i master studije upravljanja (menadžmenta) u oblasti izvođačkih umetnosti.

Po preseljenju u SAD 1987. godine, sarađuje s raznim regionalnim i off-Broadway organizacijama u oblasti izvođačkih umetnosti koje su blisko radile sa istočnom Evropom i Rusijom, uključujući i Theatre International Exchange Service (TIES, „Služba međunarodne pozorišne saradnje“), koju je tada podržavao Fond za otvoreno društvo.

U vreme kada je Džordž Soros (George Soros) otvarao svoje fondacije po istočnoj Evropi, 1991. godine, Beka je počela da radi za Fondacije za otvoreno društvo na mestu regionalne direktorke, gde je radila na osnivanju fondacijâ na zapadnom Balkanu. U Fondacijama za otvoreno društvo provela je tri decenije. Njen rad u Fondacijama uglavnom se ticao demokratizacije, kulture, jednakosti i ljudskih prava.

Beka je vešta i sa foto-aparatom i njeni radovi objavljivani su u časopisima i knjigama i izlagani na samostalnim i grupnim izložbama u Njujorku, Vašingtonu i Evropi. Zanimanje za fotografiju nasledila je od oca, Nikole Vuča, koji se fotografijom bavio u sklopu stvaralaštva nadrealističkog pokreta u Parizu dvadesetih godina prošlog veka. Zbirka Bekinih fotografija pod naslovom Moj Balkan, koja i dalje raste, donosi njeno lično viđenje burne povesi regiona od 1991. godine.

Beka sada predsedava odborom Orkestra bez granica (No Borders Orchestra), simfonijskog orkestra sa sedištem u Berlinu i Beogradu koji okuplja muzičare iz svih zemalja bivše Jugoslavije, sa zadatkom širenja prijateljstva, mira i pomirenja putem muzike.

Beka je 2020. godine u Njujorku osnovala neprofitnu organizaciju My Balkans Inc. kojom predsedava, radi unapređivanja i pomaganja različitih aktivnosti na polju kulture, umetnosti i obrazovanja koje vode udruženja i pojedinci u jugoistočnoj Evropi i na Balkanu, u borbi za slobodu izražavanja, otvorenost društva, umetničku izuzetnost, obrazovni napredak i izgradnju društava koja će unapređivati pravdu i jednakost.